Mynt Care

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on potilaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.

Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, kuten näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen sekä kivun helpottaminen.

Kotisairaanhoidosta säädetään terveydenhuoltolaissa. Kotisairaanhoidolla tuetaan kotona asumista. Kotisairaanhoito voi sisältää myös palliatiivisen- ja saattohoidon.

Kunnan on järjestettävä alueensa asukkaille kotisairaanhoito. Valtaosan palveluista toteuttavat sairaanhoitajat. Kotisairaanhoitoa annetaan kotiin silloin, kun henkilö ei alentuneen toimintakykynsä tai sairautensa takia pysty käyttämään muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Suurin osa kotisairaanhoitoa saavista potilasta on ikääntyneitä.

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamille tai ostamille palveluille. Kunta määrää palvelusetelin arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Mynt Care on hyväksytty Helsingin sosiaali- ja terveystoimen palveluntuottajaksi. Asiakkaan omavastuuosuus on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Lääkärin määräämästä kotisairaanhoidosta on mahdollista saada myös KELA -korvausta. Lääkärin määräämä hoito korvataan yhden määräyksen perusteella enintään 15 hoitokerralta.

Mynt Caren kotisairaanhoidosta vastaa erikoissairaanhoitaja Timo Mynttinen. Verkostossamme on myös joukko sairaanhoitajayrittäjiä, jotka mahdollistavat tarvittaessa suuremmankin palvelukokonaisuuden, sekä luotettavat sijaisjärjestelyt.

Kysy lisää ja sovitaan maksuton palvelutarpeen arvio.

info@myntcare.fi    

Mynt Caren kotisairaanhoito on arvonlisäverotonta luvanvaraista sairaanhoitopalvelua.