Mynt Care

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on asiakaskeskeinen, tavoitteellinen, tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen terapian muoto. Siinä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapiassa suunnitellaan tavoitteita ja keinoja niihin pääsemiseksi. Näin käytetään hyväksi tulevaisuuden vetovoimaa. Asiakkaiden omilla toiveilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Lisätietoja löydät tästä.