Mynt Care

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Olennainen osa kuntoutusta on koko perheen tukeminen.


Timo Mynttinen toimii ammatinharjoittajana ProNeuronin palveluksessa. Kysy lisää kuntoutuksesta. timo.mynttinen@proneuron.fi